Full

Špičkový samoobslužný výčep s mnoha funkcemi a napojením na tankové hospodářství.


Nabídky kvalitních samoobslužných výčepů!


Slovník pojmů

Samoobslužný výčep

 • stůl, který je vybaven výčepním stojanem osazený až čtyřmi výčepními kohouty, zapuštěnou odkapovou miskou s ostřikem sklenic. Výčepní stojan je vybaven ovládacím a zobrazovacím panelem s otočným mechanismem. Zákazník si sám čepuje pivo, výtoč se zobrazuje na zobrazovacím panelu s přesností na 1cl.

Tankové hospodářství

 • instalace systému v prostoru sklepa jednotlivých restaurací je vzhledem k variabilním možnostem umístění (nerezové stojany se stavitelnými nohami), možná prakticky ve všech sklepních prostorách.
 • úspory času díky odpadnutí narážení KEG sudů a účelné využití skladovacích prostor.
 • záruka konstantní kvality piva díky konstantní teplotě, tlaku a rovnoměrné čepovací rychlosti.

Keg sud

 • keg je vratný sud, který je speciálně vyvinutý pro průmyslové plnění a sterilní skladování nápojů. Obvyklé velikosti Keg sudů jsou 30 a 50 litrů.

Touch display

 • dotyková obrazovka je monitor nebo LCD displej s takovou technologií, která umožňuje dotekem prstu ovládat počítač. V řadě případů umožňuje nahradit klávesnici. Těmito obrazovkami je vybavena řada veřejných terminálů, PDA, mobilních telefonů a mnoha dalších elektronických přístrojů.

Terminál s LCD displejem

 • je určený pro obsluhu znakového LCD displeje s podsvícením LED. Displej je zařízení pro zobrazování informací např. textu, obrazu v různé podobě. V elektronických přístrojích slouží k zobrazování různých údajů.

Řídící jednotka

 • programovatelný logický automat neboli je průmyslový počítač používaný pro automatizaci procesů v reálném čase - řízení strojů nebo výrobních linek. Pro PLC je charakteristické, že program se vykonává v tzv. cyklech.

Snímací turbína

 • je zařízení pro snímaní průtoků kapaliny na principu hallove sondy. Přesnost je závislá na rovnoměrnosti průtoku měřeného média, čistotě, obsahu plynů a na typu turbínky, která vysílá počet impulzů na litr měřené tekutiny.

Snímač pěny

 • zařízení, které uzavře nápojové potrubí v případě, že začne protékat pěna.

Kreditní režim provozu

 • obsluha zadá kredit určený k výtoči, ze kterého host postupně čerpá a ve chvíli, kdy dojde k jeho vyčerpání, stůl se zablokuje

Debetní režim provozu s rozdělením účtů

 • host po přihlášení ke svému či společnému účtu může volně čepovat pivo, po delší době nečinnosti dojde k jeho automatickému odhlášení nebo si může další host účet přepnout - v případě placení je možné zaplatit buď samostatný účet hosta bez omezení ostatních účtů, nebo celý účet

Vizualizace výtoče

 • systém lze doplnit o multimediální vizualizaci. Tzn. zobrazení aktuální výtoče jednotlivých stolů na externím zařízení (LCD, projektor….)